email: info@konexbeatz.sk
tel.č. +421 911 926 289

Pre informácie o objednávkach píšte na
objednavky@konexbeatz.sk

Reklamácie posielajte na adresu: 

Costello Group s.r.o.  
Čajkovského 1895/8
984 01  Lučenec

Obchodné meno: Costello Group s.r.o.
Reg.spol. zap. v OR OS Banský Bystrica, odd. Sro, vl. č. 30155/
Sídlo: Smikova 1138/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
IČO: 50 406 132 
DIČ: 2120310599  
Zastúpená: Ing. Roland Kučera, konateľ